5 เหตุผลอันตรายเสี่ยงมะเร็งจาก น้ำมันหอมระเหยปลอม จากกลิ่นสังเคราะห์

5 เหตุผลอันตรายเสี่ยงมะเร็งจาก น้ำมันหอมระเหยปลอม จากกลิ่นสังเคราะห์

หลายคนอาจเข้าใจผิดเกี่ยวกับ น้ำมันหอมระเหย กับ น้ำมันหอมระเหยปลอมกลิ่นสังเคราะห์ ว่าเป็นสิ่งเดียวกัน มีประโยชน์เพียงแค่ให้กลิ่นหอม แต่จริงๆการสกัดน้ำมันหอมระเหยจะมาจากการนำพืชชนิดนั้นๆโดยใช้ไอน้ำ แต่น้ำหอมส่วนใหญ่หรือน้ำมันหอมระเหยบางร้านนำส่วนที่เป็นเคมีมาใช้เพียงเพื่อให้กลิ่นหอม ซึ่ง กลิ่นสังเคราะห์ อันตราย ต่อร่างกายและก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพเป็นอย่างมาก

การใช้ น้ำมันหอมระเหยปลอม ที่ทำมาจากกลิ่นสังเคราะห์อันตรายต่อสุขภาพ ดังนี้

1.เป็นการทำมาจากการสังเคราะห์จากสารเคมี

2.ตกค้างในร่างกายยาวนานเนื่องจากสารเคมีสะสมในเยื่อไขมันและเต้านม ซึ่งอาจก่อให้เกิดมะเร็งเต้านม

3.ก่อให้เกิดโรคหอบหืด

4.หากใช้นานๆก่อให้เกิดปัญหากับระบบทางเดินหายใจ

5.ใช้แล้วรู้สึกหนัก ทึบ ไม่มีประโยชน์ในทางบำบัด

วิธีเลือก Essential Oil แท้

ด้วยเข้าใจผิดของผู้ใช้ และ ผู้ขายบางราย ว่ากลิ่นหอมที่นำมาใช้นั้นเป็นน้ำมันหอมระเหย และไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย ซึ่งจริงๆแล้วมีความแตกต่างกันและนำน้ำมันหอมระเหยที่ทำจากกลิ่นสังเคราะห์จะผลเสียต่อร่างกายเป็นอย่างมาก จึงขอแนะนำวิธีสังเกตพื้นฐานในการเลือกน้ำมันหอมระเหย เพื่อที่จะได้เลือกได้อย่างถูกต้อง

  • 1.ดูที่ขวดต้องเขียนว่า น้ำมันหอมระเหย Essential Oils ไม่ใช่ Fragrance หรือ Purfume
  • 2.ความรู้ของผู้ขาย ว่ามีความรู้ความเข้าใจเพียงพอเกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหยหรือไม่
  • 3.ขวดที่ใส่น้ำมันหอมระเหย ต้องเป็นขวดแก้วทึบ เนื่องจาก น้ำมันหอมระเหยมีความไวต่อแสง หากโดนแสงสรรพคุณจะค่อยๆลดลง
  • 4.ไม่ใช้ขวดพลาสติกในการบรรจุหรือมีจุกฝาเป็นยาง เนื่องจากน้ำมันหอมระเหยสามารถละลายพลาสติกได้ จึงอาจปนเปื้อนได้เมื่อใช้ เว้นแต่เป็นพลาสติกชนิดพิเศษ
  • 5.ราคาของน้ำมันหอมระเหยจะไม่เท่ากัน เนื่องจากวัตถุดิบ ราคา ของพืชแต่ละชนิดไม่เท่ากัน
  • 6.ราคาเริ่มต้นอยู่ในหลัก ร้อย – พัน ไม่ควรถูกเกินไป สามารถสังเกตุได้จากน้ำมันหอมระเหยที่ค่อนข้างแพงๆ ได้ เช่น น้ำมันหอมระเหยจากกุหลาบ มะลิ ดอกส้ม ไม้จันทร์ กฤษณา ดอกบัว ราคาควรจะเป็นหลักพันขึ้นไป เนื่องจากวัตถุดิบที่ได้มาให้น้ำมันหอมระเหยที่น้อย และ วัตถุดิบราคาสูง จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะขายอยู่ในราคาหลักร้อย
  • 7.ประสบการณ์ของผู้ใช้ จะทำให้สามารถแยกว่าน้ำมันหอมระเหยที่ตนได้มานั้นเป็นของแท้หรือเป็นน้ำหอมสังเคราะห์
Posted in น้ำมันหอมระเหย Essential Oils.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *